دو شعر برای تو...

ايستاده ام باز،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تا چشمهايت به سويم بچرخند

      و نگاه پاييزی ات را  به رويم بريزند

                   و من رنگ رنگ شوم اما...

ايستاده ام باز،

تا نگاه از نگاهت بدزدم،

تا که لبخندم ميزبان سکوتت باشد،

تا که چشمهايم را برگيرم از رنگهايت

مباد که اشتياق اين دو سياه را ببينی و باز...

من بمانم و دو چشم رنگي ام

من بمانم و بوی پاييز...

 

*******

 

ايستاده ام باز،

همچون درختی خزان زده

مانده ام با رنگهايت

           -تنها يادگار عبور تو...

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
آیدین

سه بار خوندمش... بازم می خونمش... بازم صبر می کنم تا بيشتر بنويسيد و من بيشتر بخونم...