محال است باور کنم که باز هم دلم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 سرخوشانه آواز می کند

محال است باور کنم به هوای کوی ديگری دلم

دوباره پرواز می کند

محال است باور کنم که روزی شايد

نگاه مهربان تو

سرود ديگری آغاز می کند...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید