اينجا پر از ستاره است؛<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پر از ستاره، پر از چشمک،

پر از برق چشمهای بازيگوش

اما...

 من هنوز دلتنگم...

گاهی خوب می فهمم چرا شبها

ماه هميشه اندوهگين است...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید