نسلی که گذشت... نسلی که می‌گذرد...

پدر جوابهای بدیهی سوالهایی که هرگز پرسیده نشدهاند را میدهد و مادر سوالهایی که جوابهای بدیهی دارند را بدون اینکه کسی اهمیتی به آنها بدهد، میپرسد. کودک اما بیحال، از پنجره ماشین گردن میکشد و به انتهای صف طولانی ماشینها خیره میشود و بیپاسخترین پرسش‌ها را در ذهن خود مرور میکند.

/ 0 نظر / 16 بازدید