روزای امتحان...   بی حوصلگی، خستگی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روزای امتحان...   ترس، اضطراب، شک

روزای امتحان...   رنگ زرد، تهوع، سردرد

روزای امتحان...   فحش، بدوبيراه، گريه و زاری

روزای امتحان...   برداشت چيزی که بايد می کاشتی...ولی انگار...!

آی آی آی...

وای از اين روزای امتحان...!

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
لاله

می دانستم که در امتحان عشق تو مردود خواهم شد اما نمی دانستم که تو کلاس فوق العاده گذاشته بودی وگرنه ...

شقایق...

mareke bood