می دونی فکر کنم اينبار ديگه تنها راه ديدن تو و جلب کردن توجه ات که يادت بياد دوستی مثل منم داشتی اينه که کسی بميره!  آره، اونوقت حتماً برای عرض تسليت و همدردی صميمانه به يه دوست قديمی...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

     می دونی ترسم از اينه که خودم بميرم! اونوقت بد ضايع می شم نه؟!!

     شايدم تو خيلی ضايع شی هان!!!؟!!؟!!!

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید