سخت شده نوشتن...

چشمان تو مرا گم می کنند؛<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چگونه بنگرم در چشمانت

                     که اينگونه صادقانه

                              مرا به بازی گرفته اند؟

نگاه من از نگاه تو می گريزد

و چشمهای من

در کوچه پس کوچه های نگاه تو

                        شرم را به ترس می آميزند

                                     و انگار

                                             عشق را تجربه می کنند.

 

 

 

 

 

                                    19/فروردين/1381

 

/ 1 نظر / 7 بازدید