/ 2 نظر / 18 بازدید
درخندک

دوست عزیز سلام با یک سئوال در خدمت شما هستم اگر باران بودید کجا می باریدید؟ چرا؟ نظر زیبای شما گرمای کلبه ماست با سپاس بی پایان [گل]

نگار

واقعا عشق کور می کند مثل یک صفحه ی سیاه که دیگه دیده نمی شه [عجله]