...

خوابهايم را<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

       - شب به شب تکرار دوست داشتن ات –

پريشان کردی،

                    نوش!

رنگهای تيره و کهنه روياهايم پيش کش،

       قرمزها،

             زردها،

               سبزها...

آبی نيلگونی که زده بودی چرا ربودی؟!

 

 

 

 

                  16 /فروردين/1383

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید