برفِ نو، برفِ نو!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

         سلام، سلام ! 

شادی آورده ای خوش نشسته ای بر بام !

 

/ 0 نظر / 4 بازدید