"ابله محله" نوشته کريستيان بوبن

" ...  راز مثل طلاست . زيبايی طلا در اينست که می درخشد . و برای اينکه بدرخشد نبايد در مخفی گاه نگه اش داشت ، بايد در روز روشن خارج اش کرد. راز هم همينطور است . اگر راز مال خودمان باشد ارزشی ندارد . برای اينکه يک راز ، راز بماند ، بايد آن را به کسی گفت.  ... "<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                    

 

/ 1 نظر / 8 بازدید