سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳ 

محال است باور کنم که باز هم دلم

 سرخوشانه آواز می کند

محال است باور کنم به هوای کوی ديگری دلم

دوباره پرواز می کند

محال است باور کنم که روزی شايد

نگاه مهربان تو

سرود ديگری آغاز می کند...