سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۳ 

"...من تو را دوست می دارم، و شب  از ظلمت خود وحشت می کند."

 

(ا. بامداد)