سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۳ 

روزای امتحان...   بی حوصلگی، خستگی

روزای امتحان...   ترس، اضطراب، شک

روزای امتحان...   رنگ زرد، تهوع، سردرد

روزای امتحان...   فحش، بدوبيراه، گريه و زاری

روزای امتحان...   برداشت چيزی که بايد می کاشتی...ولی انگار...!

آی آی آی...

وای از اين روزای امتحان...!