سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت...
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳ 

     آدما با کوچکترين اشاره ای قادرند دل ديگران رو بشکنن ، و خوشبختانه معمولاً اين دل شکستگی ها  اونقدری عميق نيست و می تونن با کوچکترين اشاره ، دل دلشکسته ای رو به دست بيارن .    آدما راحت دل همديگه رو می شکنن اما ای کاش هميشه می شد به همين راحتی چينی دل رو بند زد! اونوقته که :  وگر دست محبت سوی کس يازی ...