سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۳ 

برفِ نو، برفِ نو!

         سلام، سلام ! 

شادی آورده ای خوش نشسته ای بر بام !