سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۳ 

"باور نمی کند دل من مرگ خويش را..."

اما بيجا کرده، بالاخره چی؟!

بالاخره که بايد باور کنه!!! نه؟!