سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

:)
ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۳ 

سالها پيش از اين شايد

در چنين شبی ، که زلاليش اشک را همدم است،

زاده شدم.

ستاره ام خنديد،

ماه

مثل هميشه

 اندوهگين بود!

 

 

                        28/3/1383