سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳ 

آسمان رويايم

رنگ رنگِ حضورت بود؛

شب نيز رنگين بود، چشم که گشودم!