سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

 
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳ 

پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند

و کبوترهای معصوم

از بلندی های برج سپيد خود

به زمين می نگرند...

        (فروغ)

 

 

 

کی برخواهم خواست از اين کابوس

                                      که بر آن

                                 جز رد رنگين رويای عبورت نيست؟!