سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

ساعتهاست که پاک می کنم و می نويسم...
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳ 

تمام شب گريستم و تمام عاشقانه هايم را از بر خواندم؛

هر کجا که به اسم تو رسيدم پاک کردم

و به جای تمام سفيدی ها سه نقطه گذاشتم،

سه رنگ...

نارنجی... زرد... قرمز...

سه رنگ، سه نقطه،

تنها نشان حضور تو...!