سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

بگذار دست کم چيزی باشم...
ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳ 

If I can't be your all the time

Lemme be your now and then ner

And if I can't be your now and then

Lemme be your you tell me when ner

And if I can't be your Mr. Clean

Lemme be your Mr. Dirty

If I can't be your serious Love

Lemme be your just for funner

Baby, don't you leave me this way…

Lemme be  SOMTHIN'…