سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

...
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳ 

خوابهايم را

       - شب به شب تکرار دوست داشتن ات –

پريشان کردی،

                    نوش!

رنگهای تيره و کهنه روياهايم پيش کش،

       قرمزها،

             زردها،

               سبزها...

آبی نيلگونی که زده بودی چرا ربودی؟!

 

 

 

 

                  16 /فروردين/1383