سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

...
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۳ 

 کاش می شد اشک رو نوشت،

اما رو اين لعنتی حتی چروک هم نمی افته...