سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

فعلاٍٍ خداحافظ!
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳