سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

طرح
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۳ 

پاره های وجودش

- پسرانش –

به جان هم افتادند

برق تيغ يکی

و نعره ديگری...

آسمان می گريست.