سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

برای کانی و سياه چشماش..
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۳ 

دخترکان سياه چشمان ات

بلند گيسوی سياه شان را

در زلال ترين آبها می شويند

و سرزمين سپيدشان

آفتابی ترين سرزمين هاست.

          ۲۱/تير/۱۳۸۳