سفر حجمی در خط زمان

شيداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کليد خاکستری

وقت کمه ، خيلی کم!
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۳ 

لاک پشت پير زمان چه آرام می گذرد،

چگونه است که خرگوشک سپيد عمر من اينچنين بی تاب و بی امان می دود ؟

مگر نه اينکه بايد لاک پشت برنده باشد؟!